Ocenění Knihovna Vysočiny 2018

27.11.2018

Dne 21. listopadu 2018 na Malé knihovnické slavnosti v Krajské knihovně Vysočiny (Havlíčkův Brod) byli za svoji záslužnou a obětavou práci oceněni neprofesionální knihovníci z Kraje Vysočina.

Knihovny už dávno nejsou ponurými a tmavými místnostmi, kde se zastavil čas. Stále více se mění na komunitní centra obcí, na příjemná a oblíbená místa, kde se děti i dospělí setkávají a tráví spolu příjemné chvíle. To však není možné bez podpory jejich zřizovatele - obecního úřadu, proto poděkování náleží nejen knihovníkům, ale i představitelům obce. Pozvání na slavnost přijali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, náměstkyně hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina Jana Fischerová, starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, místostarosta města Havlíčkův Brod Vladimír Slávka a spisovatelka, překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta
Hejkalová. Při hodnocení knihoven, respektive knihovníků, vycházeli hodnotitelé stejně jako v přechozích letech z návrhů metodiků pověřených knihoven. Z každého okresu získala jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2018 a jedna knihovna ocenění Knihovna Vysočiny 2018 II. stupně. Stalo se již tradicí, že oceňována také obecní knihovna s nejlepší webovou stránkou.

Městská knihovna Svratka (okres Žďár nad Sázavou) - ocenění Knihovna Vysočiny roku 2018

Přestěhováním do modernizovaného multifunkčního centra v roce 2013 konečně získala Městská knihovna Svratka na Žďársku tolik potřebný prostor. Současně byla jmenována i nová knihovnice - Marie Poláková. Ta téměř okamžitě navázala spolupráci s místní základní a mateřskou školou v oblasti vzdělávání, formou různých cílených přednášek a vzdělávacích akcí. Díky velmi dobré spolupráci s městským úřadem a svrateckými ženami se podařilo uskutečnit hned několik velice úspěšných akcí pro veřejnost. Za všechny jmenujme například besedu "Jan Blažej Santini" se Stanislavem Růžičkou a "Talk show Zbigniewa Czendlika - Postel, hospoda, kostel", kde se podařilo kompletně vyprodat místní sokolovnu. Knihovna nabízí svým čtenářům výběr z téměř 10 000 knižních titulů, periodik a nejnověji též audio knih. Čtenáři také hodně využívají možnost výpůjček z výměnných souborů z Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.