Josef Věromír Pleva, spisovatel

29.05.2017

Moravská Svratka, dříve samostatná část obce čítající několik chalup a několik desítek obyvatel, je rodištěm známého spisovatele Josefa Věromíra Plevy (12.8.1899 - 7.9.1985). Narodil se v chalupě svého strýce a prarodičů Zástěrových č. 31. Rodiče byli Antonie Plevová, rozená Zástěrová z Moravské Svratky, a otec Josef Pleva ze Skrejšova.

S Plevovým jménem je spjata celá řada měst a obcí na Vysočině, protože Plevovi se často stěhovali. Žili v Polné, v Sázavě, v obci Rovné u Nového Města na Moravě, stěhovali se do Žďáru nad Sázavou, pak zase do Radňovic. Do této obce přejmenované na Radobylice situoval Pleva první kapitoly své nejznámější knihy Malý Bobeš, v níž se objevují jen některé životopisné údaje.

Do Svratky se pak vrátil jako mladý chlapec, u mistra Antonína Bálka se vyučil knihařem. Po vyučení pracoval Pleva jako posunovač ve Žďáru nad Sázavou, pak jako knihař v Moravských Budějovicích. V roce 1917 byl odveden a poslán bojovat na italskou frontu. Počátkem roku 1918 dezertoval, byl uvězněn a eskortován zpět. Pod dojmem válečných zážitků vzniká později kniha Eskorta. Po válce pracoval Pleva opět jako knihař v Novém Městě na Moravě a po složení zkoušek ze všech tříd měšťanské školy vystudoval učitelský ústav v Čáslavi. Jako učitel učil na mnoha školách - na Křižánkách, v Bohuňově, v Karasíně, v Rapoticích, na Podřipsku a v Brně. Od roku 1930 žil Pleva v Brně. V roce 1934 vydal dobrodružný příběh z Vysočiny Hoši s dynamitem a následujícího roku vyšel naučný příběh o koloběhu vody v přírodě Kapka vody. V roce 1937 opustil Pleva řady učitelstva a věnoval se práci v Československém rozhlase. Kromě několika let pražského pobytu žil stále v Brně. Na jeho rodném domku byla při příležitosti rodákových osmdesátých narozenin odhalena pamětní deska. Slavnosti se zúčastnil i devadesátiletý mistr Vlastimil Bálek ze Svratky, u něhož se J. V. Pleva vyučil knihařství.

"Týden po zahájení školního roku 1985/86 měl Malý Bobeš neklidné spaní ... V čase mezi jeho zrozením a vypovězením srdce rozevřela se propast, které se říká věčnost ..."